Zwroty | rumuński - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
În legătură cu...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Cu stimă,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Cu respect,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Toate cele bune,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Cu bine,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują