Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują