Zwroty | polski - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują