Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
此致
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
敬白
Formalne, rzadziej używane
祝好
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują