Zwroty | grecki - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Αγαπητέ κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Αγαπητή κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Σχετικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Αναφορικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Θα ήταν δυνατόν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Μετά τιμής,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Με εκτίμηση,
Formalne, rzadziej używane
祝好
θερμοί χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują