Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
祝好
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują