Zwroty | duński - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują