Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują