Zwroty | turecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
İlgili şahsa / makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Sevgili Ali,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
... adına yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ki ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Saygılarımızla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Saygılarımla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Saygılar,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Saygılarımla,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują