Zwroty | szwedzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują