Zwroty | rumuński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Dragă Mihai,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
În legătură cu...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Referitor la...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Cu respect,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Cu bine,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują