Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują