Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują