Zwroty | grecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Αγαπητέ κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Αγαπητή κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Σχετικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Αναφορικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Θα ήταν δυνατόν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Μετά τιμής,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Με εκτίμηση,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
θερμοί χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują