Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują