Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formalne, bardzo uprzejme
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formalne, uprzejme
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formalne, bezpośrednie
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formalne, bezpośrednie
Il totale dovuto è...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formalne, bezpośrednie
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formalne, bardzo uprzejme
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formalne, uprzejme
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formalne, uprzejme
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formalne, uprzejme
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formalne, bezpośrednie
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formalne, bezpośrednie
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formalne, bardzo bezpośrednie
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formalne, uprzejme