Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formalne, bardzo uprzejme
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formalne, uprzejme
Proformafakturan kommer att faxas.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formalne, bezpośrednie
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Оплата сразу после доставки товара
Formalne, bezpośrednie
Det totala betalningsbeloppet är ...
Общая сумма...
Formalne, bezpośrednie
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Мы выписываем счета только в евро
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formalne, bardzo uprzejme
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formalne, uprzejme
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formalne, uprzejme
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formalne, uprzejme
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formalne, bezpośrednie
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formalne, bezpośrednie
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Мы еще не получили оплату за...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formalne, bardzo bezpośrednie
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formalne, uprzejme