Zwroty | fiński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formalne, bardzo uprzejme
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Liitteenä lasku numero...
Formalne, uprzejme
Proformafakturan kommer att faxas.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formalne, bezpośrednie
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formalne, bezpośrednie
Det totala betalningsbeloppet är ...
Koko maksettava summa on...
Formalne, bezpośrednie
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formalne, bardzo uprzejme
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formalne, uprzejme
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formalne, uprzejme
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formalne, uprzejme
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formalne, bezpośrednie
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formalne, bezpośrednie
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formalne, uprzejme