Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formalne, uprzejme
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formalne, bezpośrednie
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formalne, bezpośrednie
Suma totală de plată este...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formalne, bezpośrednie
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formalne, uprzejme
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formalne, uprzejme
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formalne, uprzejme
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formalne, bezpośrednie
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formalne, bezpośrednie
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formalne, uprzejme