Zwroty | turecki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formalne, uprzejme
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formalne, bezpośrednie
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formalne, bezpośrednie
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Formalne, bezpośrednie
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formalne, bardzo uprzejme
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formalne, uprzejme
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formalne, uprzejme
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formalne, uprzejme
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formalne, bezpośrednie
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formalne, uprzejme