Zwroty | polski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formalne, bardzo uprzejme
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formalne, uprzejme
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formalne, bezpośrednie
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Formalne, bezpośrednie
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formalne, bezpośrednie
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formalne, bardzo uprzejme
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formalne, uprzejme
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formalne, uprzejme
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formalne, uprzejme
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formalne, bezpośrednie
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formalne, uprzejme