Zwroty | duński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formalne, bardzo uprzejme
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formalne, uprzejme
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formalne, bezpośrednie
Оплата сразу после доставки товара
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formalne, bezpośrednie
Общая сумма...
Det totale beløb der skal betales er...
Formalne, bezpośrednie
Мы выписываем счета только в евро
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formalne, bardzo uprzejme
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, uprzejme
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formalne, uprzejme
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formalne, uprzejme
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formalne, bezpośrednie
Мы еще не получили оплату за...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formalne, uprzejme