Zwroty | czeski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formalne, bardzo uprzejme
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formalne, uprzejme
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formalne, bezpośrednie
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formalne, bezpośrednie
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formalne, bezpośrednie
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formalne, bardzo uprzejme
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formalne, uprzejme
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formalne, uprzejme
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formalne, uprzejme
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formalne, bezpośrednie
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formalne, uprzejme