Zwroty | węgierski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
A fizetendő összeg összesen ...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Formalne, uprzejme