Zwroty | turecki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Ödenecek toplam miktar ...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formalne, uprzejme