Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formalne, uprzejme