Zwroty | francuski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Merci de régler le montant suivant...
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La facture pro forma sera faxée.
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Réglable directement après réception des biens.
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
La montant total à payer est de...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formalne, uprzejme