Zwroty | duński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Det totale beløb der skal betales er...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formalne, uprzejme