Zwroty | czeski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formalne, bardzo uprzejme
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formalne, uprzejme
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formalne, bezpośrednie
Płatne przy odbiorze.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formalne, bezpośrednie
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Celková splatná částka je...
Formalne, bezpośrednie
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formalne, bardzo uprzejme
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formalne, uprzejme
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formalne, uprzejme
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formalne, uprzejme
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formalne, bezpośrednie
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formalne, uprzejme