Zwroty | polski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formalne, bardzo uprzejme
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formalne, uprzejme
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formalne, bezpośrednie
Sofort fällig nach Wareneingang.
Płatne przy odbiorze.
Formalne, bezpośrednie
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formalne, bezpośrednie
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formalne, bardzo uprzejme
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formalne, uprzejme
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formalne, uprzejme
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formalne, uprzejme
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formalne, bezpośrednie
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formalne, bezpośrednie
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formalne, uprzejme