Zwroty | włoski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formalne, bardzo uprzejme
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formalne, uprzejme
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formalne, bezpośrednie
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formalne, bezpośrednie
Het te betalen totaalbedrag is ...
Il totale dovuto è...
Formalne, bezpośrednie
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formalne, bardzo uprzejme
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formalne, uprzejme
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formalne, uprzejme