Zwroty | rumuński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formalne, bardzo uprzejme
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formalne, uprzejme
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formalne, bezpośrednie
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formalne, bezpośrednie
Het te betalen totaalbedrag is ...
Suma totală de plată este...
Formalne, bezpośrednie
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formalne, bardzo uprzejme
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formalne, uprzejme
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formalne, uprzejme