Zwroty | polski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formalne, bardzo uprzejme
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formalne, uprzejme
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formalne, bezpośrednie
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Płatne przy odbiorze.
Formalne, bezpośrednie
Het te betalen totaalbedrag is ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formalne, bezpośrednie
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formalne, bardzo uprzejme
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formalne, uprzejme
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formalne, uprzejme