Zwroty | francuski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Merci de régler le montant suivant...
Formalne, bardzo uprzejme
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formalne, uprzejme
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La facture pro forma sera faxée.
Formalne, bezpośrednie
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Réglable directement après réception des biens.
Formalne, bezpośrednie
Het te betalen totaalbedrag is ...
La montant total à payer est de...
Formalne, bezpośrednie
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formalne, bardzo uprzejme
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formalne, uprzejme
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formalne, uprzejme
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formalne, uprzejme