Zwroty | duński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formalne, bardzo uprzejme
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formalne, uprzejme
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formalne, bezpośrednie
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formalne, bezpośrednie
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Det totale beløb der skal betales er...
Formalne, bezpośrednie
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formalne, bardzo uprzejme
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, uprzejme
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formalne, uprzejme
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formalne, uprzejme
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, bezpośrednie
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formalne, bezpośrednie
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formalne, bardzo bezpośrednie
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formalne, bardzo bezpośrednie
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formalne, uprzejme