Zwroty | polski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Merci de régler le montant suivant...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formalne, bardzo uprzejme
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formalne, uprzejme
La facture pro forma sera faxée.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formalne, bezpośrednie
Réglable directement après réception des biens.
Płatne przy odbiorze.
Formalne, bezpośrednie
La montant total à payer est de...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formalne, bezpośrednie
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formalne, uprzejme
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formalne, uprzejme
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formalne, uprzejme
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formalne, bezpośrednie
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formalne, bezpośrednie
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formalne, uprzejme