Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Merci de régler le montant suivant...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formalne, bardzo uprzejme
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formalne, uprzejme
La facture pro forma sera faxée.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formalne, bezpośrednie
Réglable directement après réception des biens.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formalne, bezpośrednie
La montant total à payer est de...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formalne, bezpośrednie
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formalne, bardzo uprzejme
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formalne, uprzejme
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formalne, uprzejme
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formalne, uprzejme
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formalne, bezpośrednie
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formalne, bezpośrednie
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formalne, uprzejme