Zwroty | czeski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formalne, bardzo uprzejme
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formalne, uprzejme
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formalne, bezpośrednie
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formalne, bezpośrednie
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Formalne, bezpośrednie
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formalne, bardzo uprzejme
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formalne, uprzejme
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formalne, uprzejme
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formalne, uprzejme
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formalne, bezpośrednie
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formalne, bezpośrednie
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formalne, uprzejme