Zwroty | polski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formalne, bardzo uprzejme
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formalne, uprzejme
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formalne, bezpośrednie
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Płatne przy odbiorze.
Formalne, bezpośrednie
Det totale beløb der skal betales er...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formalne, bezpośrednie
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formalne, bardzo uprzejme
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formalne, uprzejme
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formalne, uprzejme
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formalne, uprzejme
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formalne, bezpośrednie
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formalne, bezpośrednie
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formalne, uprzejme