Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formalne, bardzo uprzejme
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formalne, uprzejme
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formalne, bezpośrednie
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formalne, bezpośrednie
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formalne, bezpośrednie
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formalne, uprzejme
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formalne, uprzejme
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formalne, uprzejme
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formalne, bezpośrednie
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formalne, bezpośrednie
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formalne, bardzo bezpośrednie
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formalne, uprzejme