Zwroty | esperancki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Formalne, bardzo uprzejme
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Formalne, uprzejme
Proforma faktura bude poslána faxem.
La proforma fakturo estos faksato.
Formalne, bezpośrednie
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Formalne, bezpośrednie
Celková splatná částka je...
La tuta pagebla kvanto estas...
Formalne, bezpośrednie
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Formalne, uprzejme
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Formalne, uprzejme
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Formalne, uprzejme
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Formalne, bezpośrednie
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Formalne, bezpośrednie
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Formalne, uprzejme