Zwroty | duński - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formalne, bardzo uprzejme
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formalne, uprzejme
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formalne, bezpośrednie
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formalne, bezpośrednie
Celková splatná částka je...
Det totale beløb der skal betales er...
Formalne, bezpośrednie
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, uprzejme
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formalne, uprzejme
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formalne, uprzejme
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formalne, bezpośrednie
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formalne, bezpośrednie
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formalne, uprzejme