Zwroty | tajski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
เนื่องมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
เราสนใจที่จะรับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
ด้วยความจริงใจ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formalne, rzadziej używane
Saluti
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują