Zwroty | rosyjski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Дорогой Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Нашим намерением является...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
Прикрепленный файл в формате...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Больше информации см. на сайте...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Saluti
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują