Zwroty | niemiecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
Der Anhang ist im ...-Format.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują