Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
De bijlage is in ... formaat.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują