Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują