Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Gentilissimo,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gentile Mario,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
In riferimento a...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Per quanto concerne...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
L'allegato è in formato... .
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
In fede,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cordialmente,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Saluti
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saluti
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują