Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Tisztelt Elnök Úr!
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith úr!
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kedves John!
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Továbbá ....
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
A ... ajánlásával....
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
X nevében írok Önnek ....
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Nem bánná, ha ...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Lenne olyan szíves, hogy...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Le lennék kötelezve, ha ...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Hálás lennék, ha ...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Elküldené nekem...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Tudna ajánlani...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Elküldené nekem ...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sürgősen kérjük, hogy ...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Hálásak lennénk, ha ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mi a jelenlegi ára a ....
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Az a szándékunk, hogy ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
A csatolmány a ...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Előre is köszönöm...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Várom, hogy megbeszélhessük.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Ha több információra van szüksége
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Értékeljük az Ön üzletét.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Várom a válaszát.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Tisztelettel,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Tisztelettel,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelettel,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Üdvözlettel,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Üdvözlettel,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują