Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Sayın Başkan,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sayın yetkili,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sayın yetkililer,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
İlgili makama,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sayın Ahmet Bey,
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sayın Arzu Hanım,
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sayın Ayşe Hanım,
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sayın Fulya Hanım,
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sayın Ahmet Türkal,
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Sevgili Can,
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
... konuda size yazıyoruz.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...'e istinaden
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...'e atfen
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
... adına size yazıyorum.
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Rica etsem acaba ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Çok minnettar kalırdım eğer ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı tavsiye eder miydiniz?
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Acilen ... yapmanız rica olunur.
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Çok memnun olurduk eğer ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Niyetimiz şu ki ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Üzgünüz ancak ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ekler ... formatındadır.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Size şimdiden teşekkür ederek ...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
Daha bilgi isterseniz ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Saygılarımızla,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
En iyi / kibar dileklerimle,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saygılar,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują